“Του Νεκρού Αδελφού” (μια ματιά στη διακειμενικότητα της γνωστής παραλογής)

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να ρίξει μια ματιά πάνω στο δημοτικό τραγούδι και συγκεκριμένα στην παραλογή «Του Νεκρού Αδελφού», όπου το επικό στοιχείο αναμειγνύετ