Β’ φάση ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής και Μετεγγραφής 2023-2024

Όσοι μαθητές/τριες δεν έκαναν αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής στη διάρκεια της Α’ φάσης (τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου), καλούνται να μπουν στην πλα