Το 6ο ΓΕΛ υποδέχτηκε εταίρους από Δανία και Τουρκία στο πλαίσιο του πρoγράμματος Erasmus+ “Let’s join our hands”

Κατά το διάστημα 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2023 το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας φιλοξένησε στην Καβάλα τη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμ

Erasmus+ Programme “Destination: Happiness!” Τελευταία συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας

Στο 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Ιουνίου έως τις 24 Ιουνίου, έλαβε μέρος η τελευταία συνάντηση καθηγητών και μαθητών του προγράμματος

Το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας

Η αποστολή του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο «European Values with Manga», έλαβε μέρος στην 5η διεθνική συ