Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Cosmopolis – Κάθε Κτήριο μια Ιστορία στην Πόλη

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του φεστιβάλ Cosmopolis προς τα σχολεία της πόλης μας να συμμετάσχουν στη δράση “Κάθε κτήριο μια ιστορία στην πόλη”, μαθητές και εκπαι