Διάκριση του 6ου ΓΕΛ Καβάλας στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης

Το 6ο ΓΕΛ Καβάλας συμμετείχε στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τρισδιάσταστης Σχεδίασης και Εκτύπωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ομάδα Kavaliers,

“Του Νεκρού Αδελφού” (μια ματιά στη διακειμενικότητα της γνωστής παραλογής)

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να ρίξει μια ματιά πάνω στο δημοτικό τραγούδι και συγκεκριμένα στην παραλογή «Του Νεκρού Αδελφού», όπου το επικό στοιχείο αναμειγνύετ