Εξεταστέα Ύλη ΓΕΛ 2023-2024

Η εξεταστέα ύλη για τα ενδοσχολικά γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ τάξης των Γενικών Λυκείων ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 91771/Δ2/2023 – ΦΕΚ 5162/Β/22-8-2023 και την Υπουργική Απόφαση 82785/Δ2/2023 – ΦΕΚ 4768/Β/27-7-2023.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ