Άσκηση Σεισμού 2023

Στη σχολική μονάδα του 6ου ΓΕΛ Καβάλας πραγματοποιήθηκε, στις 18/10/2023, άσκηση σεισμού. Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές καθορίζονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας  (Ο.Α.Σ.Π.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να είναι ενημερωμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι όσον αφορά τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν πιθανό σεισμό. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ορίστηκαν οι οδοί διαφυγής και εκκένωσης του κτιρίου και προσδιορίστηκαν οι ασφαλείς υπαίθριοι χώροι καταφυγής τους. Το κτίριο εκκενώθηκε εντός τεσσάρων λεπτών, με μεγάλη τάξη και υπευθυνότητα και η άσκηση διενεργήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.