Β’ φάση ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής και Μετεγγραφής 2023-2024

Όσοι μαθητές/τριες δεν έκαναν αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής στη διάρκεια της Α’ φάσης (τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου), καλούνται να μπουν στην πλατφόρμα αιτήσεων ηλεκτρονικών εγγραφών (e-eggrafes) και να υποβάλλουν την αίτησή τους για το σχολικό έτος 2023-24. Η προθεσμία για τη Β’ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής είναι από Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 07:00 έως την Τρίτη 05/09/2023 και ώρα 23:59, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ