Ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές πριν τις εξετάσεις

Το 6ο Γενικό Λύκειο αποτελεί αρωγό στην ψυχολογική ενθάρρυνση και στήριξη των μαθητών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Destination: Happiness” πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συζητήσεις με καταξιωμένες ψυχολόγους κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2021. Οι συζητήσεις αφορούσαν το άγχος των μαθητών πριν τις σχολικές εξετάσεις. Καθώς το θέμα αυτό προβληματίζει τους μαθητές κάθε χρόνο, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις με τις ψυχολόγους στους παρακάτω συνδέσμους:

Κυρία Αργυρίου Στέλλα: “The effects of anxiety on students’ lives and stress management techniques”

 

Κυρία Κουλαξίζη Ιωάννα: “What is stress? Does stress affect our lives?” 

 

Κυρία Κουλαξίζη Ιωάννα: “Stress management”