Συντελεστές ΕΒΕ και Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

ΦΕΚ 2022 ΤΕΥΧΟΣ Β-06975-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ