Άσκηση Σεισμού 2022

Στο σχολείο μας, στις 19/10/2022, διεξήχθη άσκηση σεισμού για τη μείωση των επιπτώσεων ενός πιθανού σεισμού στη σχολική κοινότητα. Στη σχολική μονάδα του 6ου ΓΕΛ Καβάλας  έγιναν όλες οι ενέργειες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διάρκεια της άσκησης έγινε η σχετική ενημέρωση και  δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους, προσδιορίστηκαν οι οδεύσεις διαφυγής και οι ασφαλείς υπαίθριοι  χώροι  καταφυγής των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη σοβαρότητα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.