Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθητών για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές και ΤΕΦΑΑ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με το Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές και σχολές ΤΕΦΑΑ, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καβάλας και η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ