Εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι

Σε μια προσπάθεια ένδειξης της τραγικότητας του πολέμου και της υποστήριξης της ειρήνης, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχημάτισαν με το σώμα τους το «σήμα της Ειρήνης»