Ανακοινοποίηση: Υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχ. Έτους 2021-22

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στο πλαίσιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) 2020-21, κατάρτισε πρόγραμμα προσέλευσης (το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω) των υποψηφίων, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στη διαδικασία των ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή τους.

Στις Υγειονομικές εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται και μπορούν να προσέρχονται και οι υποψήφιοι για την στελέχωση του Λιμενικού Σώματος.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22