Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», προσελήφθη στο Σχολείο μας Ψυχολόγος, ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας (μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί, γονείς), ώστε να αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων.

Με τη δράση αυτή θα  δημιουργηθεί ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και όλης της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλείστε, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να υποστηριχθούν τα παιδιά σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να το δηλώσετε, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία επισυνάπτεται και παρακάτω), καθώς είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές.

Υπεύθυνη Δήλωση για συνάντηση με Ψυχολόγο