Κατάσταση Υποψηφίων για Προφορική Εξέταση ΚΠγ

Ανακοινώνεται η κατάσταση των υποψηφίων για Προφορική Εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Κατάσταση υποψηφίων για Προφορική Εξέταση ΚΠγ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους:

στυλό μαύρο ή μπλε που δε σβήνει (απαγορεύεται διορθωτικό, μολύβι, σβηστήρα)

το έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο έκαναν την αίτηση

Δελτίο εξεταζομένου και

 εκτυπωμένο πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή εκτυπωμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ ή βεβαίωση self test μάξιμουμ 24 ωρών ή βεβαίωση rapid test μάξιμουμ 48 ωρών ή βεβαίωση PCR μάξιμουμ 48 ωρών (έντυπη βεβαίωση), η οποία βεβαίωση πρέπει να υπογράφεται από τον εξεταζόμενο αν είναι ενήλικος ή από τον γονέα/κηδεμόνα αν είναι ανήλικος, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 της σελίδας 74469 του ΦΕΚ 5816/Β΄/11-12-2021 που επισυνάπτεται παρακάτω. Η δαπάνη για τα τεστ βαρύνει τους υποψήφιους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΔ από κηδεμόνα ή ενήλικο