Νέα πλατφόρμα δήλωσης self test

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου η δήλωση του Self Test – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19 θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://edupass.gov.gr/

και όχι μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:

  1. Επιλογή κατηγορίας «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής»,
  2. επιλογή κατηγορίας «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19»,
  3. στη συνέχεια αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
  4. και ακολούθως υποβολή του αποτελέσματος, σύμφωνα με την 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).