Χρήσιμα Έγγραφα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ 6ο ΓΕΛ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 6ο ΓΕΛ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  Ή ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)