Χρήσιμα Έγγραφα

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ή ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2022

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛ 2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022