Χρήσιμα Έγγραφα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ 6ο ΓΕΛ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 6ο ΓΕΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1ου ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2ου ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  Ή ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)