Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
18-04-2018 09:30

   

    ▼ Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Έκθεση Γ' Λυκείου - ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Γλωσσικές Επιστήμες (linguistics) (Γ΄)
Συντάχθηκε απο τον/την Μουρατίδου Χριστίνα   
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 16:32

 

 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

 

 

 

·       Επίκληση στη λογική

 

·       Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη

 

·       Επίκληση στην αυθεντία

 

·       Επίκληση στο ήθος του πομπού

 

·       Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

 

 

 

Επίκληση στη λογική

 

·       μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια)

 

·       είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική-αναλογική) που ακολουθείται σε ένα κείμενο

 

 

 

Αξιολόγηση Μέσων Πειθούς

 

·       έλεγχος αλήθειας, εγκυρότητας και ορθότητας ενός επιχειρήματος,

 

·       αξιολόγηση επαγωγικών συλλογισμών

 

·       έλεγχος αξιοπιστίας των τεκμηρίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

 

 

 

Διάκριση των τρόπων και των μέσων πειθούς

 

·       στη διαφήμιση

 

·       στον πολιτικό λόγο

 

·       στον επιστημονικό λόγο

 

 

 

Διάκριση της πειθούς από την προπαγάνδα

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΔΟΚΙΜΙΟ

 

 

 

·       Ορισμός Δοκιμίου

 

·       Γλώσσα Δοκιμίου

 

·       Οργάνωση Δοκιμίου

 

·       Διάκριση των ειδών του δοκιμίου, προσέχοντας την οργάνωση/ δομή (συνειρμική-λογική), το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης-ελεύθερος στοχασμός), τη σκοπιά (υποκειμενική-αντικειμενική), τη γλώσσα (ποιητική-αναφορική λειτουργία) κτλ.

 

·       Διάκριση ορισμένων χαρακτηριστικών του δοκιμίου, όπως ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κτλ.

 

·       Εντοπισμός σε ένα δοκίμιο/ άρθρο του θέματος, της άποψης του συγγραφέα, των μέσων πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του, των προτάσεών του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κτλ.

 

·       Διάκριση του δοκιμίου από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο, η επιφυλλίδα

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΑΡΘΡΟ- ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

 

 

 

·       Χαρακτηριστικά Άρθρου

 

·       Διαφορές Άρθρου-Δοκιμίου

 

·       Χαρακτηριστικά Επιφυλλίδας

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

 

·       Εντοπισμός των βασικών μερών (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των νοηματικών ενότητες του κειμένου.

 

 

 

Τρόποι και μέθοδοι ανάπτυξης Παραγράφου

 

·       με αιτιολόγηση,

 

·       με αίτιο- αποτέλεσμα

 

·       με σύγκριση και αντίθεση,

 

·       με ορισμό,

 

·       με διαίρεση,

 

·       με παράδειγμα,

 

·       με αναλογία,

 

·       με συνδυασμό μεθόδων

 

 

 

Σχολιασμός της συνοχής του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)

 

·       Χωρισμός παραγράφων / νοηματικών ενοτήτων

 

·       Πλαγιότιτλοι παραγράφων /νοηματικών ενοτήτων

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

 

·       Λεξιλόγιο

 

·       στίξη

 

·       μορφοσυντακτικά φαινόμενα

 

·       γλωσσικές ποικιλίες

 

·       λειτουργίες της γλώσσας

 

·       ύφος

 

 

 

Εντοπισμός και αιτιολόγηση της επιλογής του πομπού

 

·       ενεργητική ή παθητική φωνή

 

·       ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση

 

·       μακροπερίοδο ή όχι λόγο

 

·       παράταξη / υπόταξη

 

·       ρηματικά ή ονοματικά σύνολα

 

·       αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας

 

·       σημεία της στίξης

 

·       λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.

 

 

 

·       Αντικατάσταση λέξεων του κειμένου με συνώνυμα

 

·       Εύρεση αντωνύμων

 

·       Σχηματισμός φράσεων με ορισμένες λέξεις του κειμένου

 

·       Χαρακτηρισμός το ύφους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

 

 

1. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

 

 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

4. ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ

 

 

 

5. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

 

 

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

7. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
    (ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ)

 

 

 

8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

 

 

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

 

 

10. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

11. ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ- ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

 

 

 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

 

13. ΕΘΝΙΣΜΟΣ- ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ- ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

14. ΓΥΝΑΙΚΑ- ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

 

 

 

15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φυσικό- Κοινωνικό)

 

 

 

16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

 

 

18. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Οδηγίες για τη Βαθμολόγηση της Έκθεσης

 

Θετικά Στοιχεία σε μια Έκθεση θεωρούνται :

Στο Περιεχόμενο(0-25 μονάδες) :

1) Η ξεκάθαρη θέση , η προσωπική-τεκμηριωμένη άποψη.

2)Η κριτική ικανότητα και η ορθότητα επιλογής των καταλληλότερων επιχειρημάτων (βάσει αξιολόγησης) ,για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας.

3) Η αποδεικτική δύναμη των επιχειρημάτων και η λογική τους αλληλουχία.

4) Η ελευθερία ,η άνεση ,η ευρύτητα και η σοβαρότητα της σκέψης.

5) Η έλλειψη προκατάληψης και κακόπιστης διάθεσης.

Στη Διάρθρωση (0-10 μονάδες):

6)Η λογική διάταξη των σκέψεων και η αρμονική σύνδεση μεταξύ τους.

7) Η ορθή και κλιμακωτή μορφή των επιχειρημάτων.

8) Η φυσική και λογική κατάληξη σ' ένα συμπέρασμα.

9) Η πρωτοτυπία και η ανεξαρτησία από προκαθορισμένα πρότυπα.

Στην Έκφραση (0-15 μονάδες) :

10) Η ακρίβεια της διατύπωσης ,η σαφήνεια, η μετρημένη χρήση εκφραστικών τρόπων.

11) Η ομοιομορφία του λόγου και του ύφους.

12) Η σωστή χρήση της γλώσσας .

13) Το καθαρό, χωρίς μουτζούρες και σβησμένες λέξεις, γραπτό ,που προδιαθέτει καλόπιστα τον καθηγητή-εξεταστή.

 

Αρνητικά Στοιχεία σε μια Έκθεση θεωρούνται :

Στο Περιεχόμενο :

1) Η προβολή μιας παράλογης ή ακαθόριστης σκέψης.

2)Η απλή παράθεση ξένων αναφομοίωτων γνώσεων.

3) Ο περιττός φόρτος ιστορικών και άλλων παραδειγμάτων.

4)Η αναπλήρωση της έλλειψης επιχειρημάτων με ρητά, γνωμικά , συμβουλές .

5) Τα γενικά και αυθαίρετα συμπεράσματα.

6) Η ανάπτυξη δευτερευόντων σημείων σε βάρος πρωτευόντων.

7) Η αδυναμία από μέρους του μαθητή να προσεγγίσει την καρδιά του θέματος και η ανάλωση των επιχειρημάτων του σε περιφερειακά θέματα.

Στη Διάρθρωση :

8) Η άτακτη παράθεση σκέψεων.

9) Η έλλειψη ενότητας ανάμεσα στα μέρη της έκθεσης (Πρόλογο, Κύριο Μέρος, Επίλογο).

10) Οι άσκοπες επαναλήψεις.

Στην Έκφραση :

11) Η ασάφεια ,η γλωσσική ανεπάρκεια και η αοριστία .

12) Ο φτωχός εκφραστικός πλούτος και η κενολογία.

13) Ο ιστορισμός και ο διδακτισμός ,η φλυαρία και η ωραιολογία.

14)Η εκφραστική ανομοιομορφία.

15)Η χρήση λέξεων και φράσεων της καθαρεύουσας.

16)Τα γραμματικά (ορθογραφικά) και συντακτικά λάθη.

 

Υ.Π.Ε.Π.Θ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ(2003)

 

 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Παραθέτονται χαρακτηριστικά ατοπήματα, εκφραστικά και νοηματι­κά, με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

 

1) Αοριστολογία

π.χ. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια παγκόσμια κινήματα να ενδιαφέρονται για την  ομαλή εξέλιξη του ανθρώπου, του νέου στην κοινωνία μας. Όλοι μαζί προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν -καλύτερο, πιο ανθρώπινο και πιο προσι­τό στους νέους κόσμο.

-Χρειάζεται η αναπροσαρμογή και αναθεώρηση ορισμένων θέσεων, απόψε­ων, ώστε να γίνει η ζωή ομαλή και ν' αποκτήσει νόημα.

 

2) Κατάχρηση ονοματικής διατύπωσης

π.χ. Η εξασφάλιση της δυνατότητας της δυναμικής επιρροής των επιστημόνων της εποχής μας...

 

3) Λεξιθηρία (κατάχρηση συνωνύμων)

π.χ. Η αδιέξοδη, αντιφατική, πολυτάραχη και αντινομική εποχή μας κατατρύχεται και ταλανίζεται...

 

4) Πομπώδες ύφος :

π.χ. Η χώρα μας, ο τηλαυγής φάρος του πολιτισμού, πρωτοστατεί στο διε­θνές στερέωμα.

 

5) Αδόκιμοι εμπρόθετοι προσδιορισμοί

Π.χ. ...μέσα από τη διερεύνηση αυτή.

... Οι νέοι παρασύρονται με τα ναρκωτικά...

 

6) Ξενισμοί

π.χ. Κυριεύεται τότε από κόμπλεξ και αποκτά ένα στυλ...

 

7) Γενίκευση

π.χ. Η αξιοκρατία, παγιώνεται σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες.

Όλοι οι άνθρωποι, πιστεύουν σε ηθικές αξίες.

 

8) Διδακτισμός - Καθηκοντολογικό ύφος

π. χ. Χρέος έχουμε να αντιδράσουμε  στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από το συνάνθρωπο και να αντισταθούμε στη λαίλαπα της ηθικής αναλγησίας...

 

9) Πολιτικολογία - αιχμηρή διατύπωση

Π.χ. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης  είναι άδικες και. αντιλαϊκές...

 

10) Άστοχη χρήση της χρονικής βαθμίδας στα ρήματα της περιόδου

π.χ. ...πρέπει, να προσπαθούμε αδιάλειπτα, για να έχουμε καρπωθεί τα αποτελέσματα.

 

11) Ανανταπόδοτο και πρωθύστερο σχήμα

π.χ. -Από τη μια μεριά τα Μ.Μ.Ε μας ενημερώνουν και μας ψυχαγωγούν προσφέροντας... (δεν υπάρχει η φράση στην άλλη)

-Η προσπάθειά του υπήρξε αποτελεσματική και εντατική (πρώτα εντατική υπήρξε).

 

12) Μακροπερίοδος λόγος

π.χ. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσπαθήσει ο νέος να προσαρμόσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του στην κοινωνική πραγματικότητα, χωρίς όμως  να υποστούν αλλοιώσεις καθώς και να κάνει κάποια αναθεώρηση των απόψε­ων τον που ίσως είναι λανθασμένες και να μην  είναι απόλυτος στις ιδέες του αλλά να δέχεται οποιοδήποτε καινούργιο ερέθισμα λάμβανα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι  πρέπει να το αφομοιώνει, δίχως να ασκεί  στη ζωή του κριτική.

 

13) Λογοτεχνισμός - Φράσεις ανούσιου εντυπωσιασμού

π.χ. -Επιπλέον οι γκρίζες τσιμεντουπόλεις αναστέλλουν κάθε δημιουργικό σκίρτημα...

-Όταν τα μέσα προσπαθούν να «ταϊσουν» τόν άνθρωπο με τηλεοπτικά σκουπίδια...

-Το μέγεθος της συμφοράς  που μπορεί να  σπείρει η τηλεόραση...

-θυμίζει το φαινόμενο αυτό μάνα που αποδιώχνει το ίδιο της το παιδί...

 

14) Αδόκιμες για το γραπτό λόγο, λέξεις - φράσεις / Πεζολογία / Προφορικότητα λόγου

π.χ. -Η κατάσταση αυτή έχει «ρίξει» τις ανθρώπινες σχέσεις στο επίπεδο... (υποβιβάσει).

-Η συμπεριφορά που βγαίνει προς τα έξω (εξωτερικεύεται).

-Να κάτσουν οι αρμόδιοι να σκεφτούν τις αιτίες του προβλήματος (ευαισθη­τοποίηση, προβληματισμούς, ανάληψη ευθυνών).

-Η ανευθυνότητα για τους γύρω είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τωρινό άνθρωπο... :

-Αυτό παθαίνουν όσοι σνομπάρουν την παράδοση και ποδοπατούν το πολιτιστικό παρελθόν...

15) Επαναλήψεις λέξεων

π.χ. Αυτή η πορεία προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες προσφέ­ρουν γαλήνη και ευτυχία στον άνθρωπο (προσδίδουν, οδηγούν στην... δημι­ουργούν συνθήκες...). !

Δεν έχει πολιτικές απόψεις, αφού δεν έχει την ικανότητα να συγκρίνει (δεν είναι σε θέση να...).

16) Ακυριολεξία - Λανθασμένη σημασιολογικά χρήση λέξεων

π.χ. -Οι δημοκρατικές διαδικασίες χάνουν έδαφος και στη θέση, τους τοποθετείται ένα αυταρχικό κλίμα (διαμορφώνεται/ καλλιεργείται / δημιουργείται).

-Η αποκατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή (αντί η υποκατάσταση).

-Ο πολιτισμός έδωσε γερές προσβάσεις για την ανάπτυξη του βιοτικού επι­πέδου.

 

17) Αλλαγή προσώπου- Ασυμφωνία αριθμών

π.χ. -Η τηλεόραση μας οδηγεί στην  παραπληροφόρηση. Μας τρέφουν δηλαδή και μας διαποτίζουν με....

-Η πολιτεία και οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει ν' αναλάβει την ευθύνη για...

 

18) Πλεονασμός - Περιττολογία

π. χ. -Η ικανοποίηση του "εγώ" και ο ατομικισμός έχουν εισβάλει στη ζωή μας.

-Στη σημερινή κοινωνία ο σύγχρονος άνθρωπος...

-Πολλοί μετανάστες εισβάλλουν μέσα στη χώρα...

 

19) Απολυτότητα στη διατύπωση - Καταστροφολογία -Κινδυνολογία                  

π. χ. -Η σημερινή ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και οδεύει προς την καταστροφή.

-Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κοινωνικό συμφέρον.

-Η πολιτεία έχει εγκαταλείψει τους νέους!

-Το σχολείο σήμερα δεν προσφέρει τίποτα στους μαθητές.

-Ο ανταγωνισμός απεργάζεται την αποσύνθεση της κοινωνίας.

-Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί σε αξία με τη μόρφωση.

20) Παρενθέσεις - Συντομογραφίες - Αριθμητικά σύμβολα

π.χ. -Τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας (ανεργία, οικολογικό...)

Þ όπως η ανεργία ,οικολογικό...

-π. χ. Þ για παράδειγμα

-κ. ά. Þ  και διάφοροι άλλοι παράγοντες...

-Οι 2 βασικότεροι λόγοι... Þ  Οι δύο...

-Ο 20 ος αιώνας ... Þ Ο εικοστός αιώνας...

 

21) Συχνά λάθη ορθογραφίας

π.χ. -διακήρυξη/ κήρυγμα

-μήνυμα

-δίλημμα

-επηρεάζω / επήρεια - επιρροή

-άμεσος - έμμεσος ;

-ωφελώ / ωφέλεια / ωφελιμισμός - οφειλή / όφελος

-πρόσωπο / προσωπικός / προσωπικότητα / πρωτότυπος / πρότυπος

-άλλωστε - άλλοτε

-αλλοίωση - αλλοτρίωση

-επανειλημμένα

-ευνοώ / εύνοια - εννοώ / έννοια

-συνδυασμός

-παράλειψη / παραλειφθεί - επανάληψη

-έλλειψη - ελλιπής

-υγεία - υγιής

-απώτερος

-κατάρτιση

-κλασικός

-απόρροια

-ελάττωμα

-αντεπεξέρχομαι

 

22) Απαριθμήσεις - Κατηγοριοποιήσεις

π.χ. -Οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο φανατισμός είναι οι εξής: θρησκευτικός, εθνικός...

-Οι παράγοντες που ωθούν το νέο σε αντικοινωνική συμπεριφορά είναι α) η κρίση της οικογένειας, β) η ανεργία...

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 22:17
 
◄◄ Επιστροφή


Writing